Bài viết

Xơ vữa mạch máu não

Xơ vữa mạch máu não

Xơ vữa mạch máu não Hệ thống động mạch có chức năng vận chuyển máu từ tim, mang nhiều oxy và dưỡng chất đi nuôi cơ thể. Theo năm tháng, các chất béo, cholesterol và các chất khác lắng đọng vào thành mạch (gọi là mảng xơ vữa) gây hẹp lòng mạch, cản trở dòng máu lưu thông

Tổng quan bệnh Xơ vữa động mạch