Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Phước

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Phước

1. Chức năng

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Phước Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS quận và lãnh đạo các cấp về các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các chương trình liên quan khác khi được giao.

– Triển khai, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện; Quản lý, chăm sóc và khám điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS;

– Tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận.

– Thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Tham vấn các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ma túy và các vấn đề liên quan khác như các bệnh nhiễm trùng cơ hội, tái nghiện … tư vấn trước, trong và sau xét nghiệm HIV tự nguyện.

2. Nhiệm vụ 

– Tổ chức tư vấn các đối tượng có nguy cơ cao (gái mại dâm, người sử dụng ma túy, quan hệ tình dục đồng giới), người nhiễm HIV thông qua mạng lưới giáo dục viên đồng đẳng và tạo điều kiện giúp các đối tượng thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV;

– Triển khai các chương trình can thiệp giảm tác hại;

– Triển khai, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone;

– Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng, phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn quận trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

– cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế :

 • phối hợp hệ thống sản phụ khoa thực hiện chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con,
 • khám phát hiện và điều trị sớm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV thông qua khám bệnh trong ngày, bao gồm uống thuốc,
 • điều trị dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị AIDS bằng thuốc đặc trị

 

3. Điều trị HIV tại Khoa Tham Vấn HIV/AIDS Bình Phước được:

 • Tư vấn miễn phí
 • Xét nghiệm tự nguyện miễn phí
 • Điều trị miễn phí
 • Cung cấp thuốc miễn phí
 • Trong đó còn được hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế để được điều trị miễn phí

Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng Bình Phước

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Giờ mở cửa: 7h00

Đóng:16h30

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ: 0766.51.61.61

 

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Dương

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Dương

1. Chức năng

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Dương Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS quận và lãnh đạo các cấp về các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các chương trình liên quan khác khi được giao.

– Triển khai, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện; Quản lý, chăm sóc và khám điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS;

– Tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận.

– Thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Tham vấn các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ma túy và các vấn đề liên quan khác như các bệnh nhiễm trùng cơ hội, tái nghiện … tư vấn trước, trong và sau xét nghiệm HIV tự nguyện.

2. Nhiệm vụ 

– Tổ chức tư vấn các đối tượng có nguy cơ cao (gái mại dâm, người sử dụng ma túy, quan hệ tình dục đồng giới), người nhiễm HIV thông qua mạng lưới giáo dục viên đồng đẳng và tạo điều kiện giúp các đối tượng thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV;

– Triển khai các chương trình can thiệp giảm tác hại;

– Triển khai, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone;

– Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng, phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn quận trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

– cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế :

 • phối hợp hệ thống sản phụ khoa thực hiện chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con,
 • khám phát hiện và điều trị sớm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV thông qua khám bệnh trong ngày, bao gồm uống thuốc,
 • điều trị dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị AIDS bằng thuốc đặc trị

 

3. Điều trị HIV tại Khoa Tham Vấn HIV/AIDS Bình Dương được:

 • Tư vấn miễn phí
 • Xét nghiệm tự nguyện miễn phí
 • Điều trị miễn phí
 • Cung cấp thuốc miễn phí
 • Trong đó còn được hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế để được điều trị miễn phí

Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng Bình Dương

Địa chỉ: 209 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giờ mở cửa: 7h00

Đóng:16h30

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ: 0766.51.61.61

 

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Hóc Môn

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Hóc Môn

1. Chức năng

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Hóc Môn Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS quận và lãnh đạo các cấp về các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các chương trình liên quan khác khi được giao.

– Triển khai, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện; Quản lý, chăm sóc và khám điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS;

– Tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn quận.

– Thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Tham vấn các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ma túy và các vấn đề liên quan khác như các bệnh nhiễm trùng cơ hội, tái nghiện … tư vấn trước, trong và sau xét nghiệm HIV tự nguyện.

2. Nhiệm vụ 

– Tổ chức tư vấn các đối tượng có nguy cơ cao (gái mại dâm, người sử dụng ma túy, quan hệ tình dục đồng giới), người nhiễm HIV thông qua mạng lưới giáo dục viên đồng đẳng và tạo điều kiện giúp các đối tượng thay đổi hành vi phòng lây nhiễm HIV;

– Triển khai các chương trình can thiệp giảm tác hại;

– Triển khai, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone;

– Hướng dẫn chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng, phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn quận trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;

– cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế :

 • phối hợp hệ thống sản phụ khoa thực hiện chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con,
 • khám phát hiện và điều trị sớm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV thông qua khám bệnh trong ngày, bao gồm uống thuốc,
 • điều trị dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điều trị AIDS bằng thuốc đặc trị

 

3. Điều trị HIV tại Khoa Tham Vấn HIV/AIDS Hóc Môn được:

 • Tư vấn miễn phí
 • Xét nghiệm tự nguyện miễn phí
 • Điều trị miễn phí
 • Cung cấp thuốc miễn phí
 • Trong đó còn được hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế để được điều trị miễn phí

Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng Quận Hóc Môn

Địa chỉ: 324 Quốc Lộ 22 – Tân Xuân – Hóc Môn

Giờ mở cửa: 7h00

Đóng:16h30

 

Tư vấn dự phòng HIV Bình Dương

Tư vấn dự phòng HIV Bình Dương là tư vấn cho người bị phơi nhiễm về nguy cơ nhiễm HIV. Cách phòng tránh, và dự phòng khẩn cấp trong những trường hợp nghi ngờ. Bị chảy máu và vết thương, chạm vào vật dính máu.

Tư vấn dự phòng HIV Bình Dương

Tư vấn dự phòng HIV Bình Dương

I.Tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV:

Tư vấn trước xét nghiệm:

 • Giới thiệu, thảo luận lý do tư vấn, xét nghiệm HIV;
 • Thảo luận các nguy cơ có khả năng lây nhiễm HIV;
 • Trao đổi, giải thích về ý nghĩa và lợi ích của việc xét nghiệm HIV và biết kết quả xét nghiệm HIV.

Tư vấn sau xét nghiệm HIV:

a) Tư vấn cho người có kết quả xét nghiệm HIV âm tính:

– Giải thích kết quả xét nghiệm và ý nghĩa của giai đoạn cửa sổ;

– Hướng dẫn, trao đổi các biện pháp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV;

– Tư vấn sự cần thiết tham gia các dịch vụ hỗ trợ về tinh thần, tâm lý, xã hội, chăm sóc y tế, dự phòng lây nhiễm HIV.

b) Tư vấn cho người có kết quả khẳng định HIV dương tính:

– Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính;

– Tư vấn hỗ trợ tinh thần, tâm lý;

– Hướng dẫn cách bộc lộ tình trạng nhiễm HIV với vợ, chồng. Người có quan hệ tình dục hoặc sử dụng chung bơm kim tiêm với người được tư vấn . Và khuyến khích người được tư vấn giới thiệu các đối tượng này và con của người được tư vấn (nếu có) đến tư vấn và xét nghiệm HIV;

– Tư vấn về các biện pháp phòng lây nhiễm HIV cho người khác và trách nhiệm pháp lý đối với việc phòng lây nhiễm HIV cho người khác.

– Tư vấn về lợi ích và sự cần thiết tham gia dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV.

c) Đối với người có kết quả xét nghiệm HIV không xác định:

– Giải thích ý nghĩa của kết quả xét nghiệm;

– Đánh giá lại thời gian có nguy cơ phơi nhiễm HIV gần nhất của khách hàng và tư vấn việc cần thiết xét nghiệm lại HIV sau 14 ngày.

II.Sau khi tư vấn trước xét nghiệm HIV:

Sau khi tư vấn trước xét nghiệm HIV, nếu người được tư vấn đồng ý thực hiện xét nghiệm HIV thì hướng dẫn người được tư vấn:

 •  Ký đồng ý làm xét nghiệm HIV vào bệnh án nếu người được tư vấn là người bệnh đang được điều trị nội trú;
 •  Điền và ký phiếu xác nhận đồng ý xét nghiệm HIV theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo. Thông tư này đối nếu người được tư vấn không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này.
 • Đối với người dưới 16 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải tư vấn cho cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó (sau đây gọi là người đại diện hợp pháp), trường hợp người đại diện hợp pháp đồng ý làm xét nghiệm HIV thì hướng dẫn người đó ký giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều này.
 • Trong quá trình tư vấn, nhân viên tư vấn có trách nhiệm giới thiệu người được tư vấn đến các dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV phù hợp với tình trạng thực tế của người được tư vấn:
 •  Dịch vụ y tế: chẩn đoán, điều trị và điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội, điều trị bằng thuốc kháng HIV; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; chẩn đoán và điều trị lao; các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; chăm sóc sức khỏe sinh sản;
 •  Các dịch vụ can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và hỗ trợ xã hội khác.

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ:209 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3823 739

Giờ mở cửa: 7h00

Đóng:16h30

Đăng ký điều trị HIV miễn phí Bình Dương

Đăng ký điều trị HIV miễn phí Bình Dương

Đăng ký điều trị HIV miễn phí Bình Dương là người nhiễm HIV nên đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện huyện có khám và điều trị HIV/AIDS (có điều trị bằng ARV).

Đăng ký điều trị HIV miễn phí Bình Dương

Đăng ký điều trị HIV miễn phí Bình Dương

ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC KHÁNG VI RÚT (ARV):

1. MỤC ĐÍCH CỦA ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC ARV

– Ức chế tối đa và lâu dài quá trình nhân lên của HIV trong cơ thể;

– Phục hồi chức năng miễn dịch.

2. LỢI ÍCH CỦA ĐIỀU TRỊ ARV

– Giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong liên quan tới HIV;

– Dự phòng lây truyền HIV từ người nhiễm sang người khác (bạn tình/bạn chích); dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

3. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ ARV

– Điều trị ARV ngay khi người bệnh được chẩn đoán nhiễm HIV;

– Phối hợp đúng cách ít nhất 3 loại thuốc ARV; – Đảm bảo tuân thủ điều trị hàng ngày, liên tục, suốt đời.

4. CHUẨN BỊ TRƯỚC ĐIỀU TRỊ ARV

Đánh giá giai đoạn lâm sàng bệnh HIV, bệnh nhiễm trùng cơ hội, đồng nhiễm (lao, viêm gan B, viêm gan C…), dinh dưỡng, các bệnh khác nếu có. Xét nghiệm theo quy định, tương tác thuốc để chỉ định phác đồ ARV hoặc điều chỉnh liều.

Tư vấn cho người bệnh:

– Lợi ích của điều trị ARV, điều trị ARV trong ngày, điều trị ARV nhanh;

– Sự cần thiết của tuân thủ điều trị, lịch tái khám, lĩnh thuốc; – Tác dụng không mong muốn có thể gặp của thuốc ARV;

– Các xét nghiệm cần thiết khi bắt đầu điều trị và theo dõi điều trị ARV;

– Các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV khác như quan hệ tình dục an toàn, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, sử dụng bơm kim tiêm sạch và giới thiệu người bệnh đến các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV;

– Xét nghiệm HIV cho vợ/chồng/bạn tình/bạn chích, con của mẹ nhiễm HIV, anh/chị/em của trẻ nhiễm HIV. Trường hợp người bệnh chưa sẵn sàng điều trị cần tiếp tục tư vấn điều trị ARV cho bệnh nhân.

5. TIÊU CHUẨN BẮT ĐẦU ĐIỀU TRỊ ARV

– Tất cả người nhiễm HIV không phụ thuộc giai đoạn lâm sàng, số lượng tế bào CD4. 22

– Trẻ dưới 18 tháng tuổi có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 dương tính hoặc có kháng thể kháng HIV dương tính đồng thời có biểu hiện bệnh lý HIV nặng. Ngừng điều trị ARV khi trẻ được xác định không nhiễm HIV.

– Tư vấn và thực hiện điều trị ARV trong ngày hoặc điều trị ARV nhanh trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính cho người nhiễm HIV đã sẵn sàng điều trị thuốc ARV.

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ:209 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3823 739

Giờ mở cửa: 7h00

Đóng:16h30

Dự phòng HIV tỉnh Bình Dương

Dự phòng HIV tỉnh Bình Dương

Dự phòng HIV tỉnh Bình Dương là tư vấn cho người bị phơi nhiễm về nguy cơ lây nhiễm HIV, cách phòng tránh. Và dự phòng khẩn cấp trong những trường hợp nghi ngờ, bị chảy máu và vết thương, chạm vào vật dính máu.

I.Tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV:

Tư vấn trước xét nghiệm:

 • Giới thiệu, thảo luận lý do tư vấn, xét nghiệm HIV;
 • Thảo luận các nguy cơ có khả năng lây nhiễm HIV;
 • Trao đổi, giải thích về ý nghĩa và lợi ích của việc xét nghiệm HIV và biết kết quả xét nghiệm HIV.

Tư vấn sau xét nghiệm HIV:

a) Tư vấn cho người có kết quả xét nghiệm HIV âm tính:

 • Giải thích kết quả xét nghiệm và ý nghĩa của giai đoạn cửa sổ;
 • Hướng dẫn, trao đổi các biện pháp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV;
 • Tư vấn sự cần thiết tham gia các dịch vụ hỗ trợ về tinh thần, tâm lý, xã hội, chăm sóc y tế, dự phòng lây nhiễm HIV.

b)Tư vấn cho người có kết quả khẳng định HIV dương tính

xét nghiệm hiv

xét nghiệm hiv

 •  Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính;
 •  Tư vấn hỗ trợ tinh thần, tâm lý;
 •  Hướng dẫn cách bộc lộ tình trạng nhiễm HIV với vợ, chồng. Người có quan hệ tình dục hoặc sử dụng chung bơm kim tiêm với người được tư vấn và khuyến khích người được tư vấn giới thiệu các đối tượng này và con của người được tư vấn (nếu có) đến tư vấn và xét nghiệm HIV;
 •  Tư vấn về các biện pháp phòng lây nhiễm HIV cho người khác và trách nhiệm pháp lý đối với việc phòng lây nhiễm HIV cho người khác;
 •  Tư vấn về lợi ích và sự cần thiết tham gia dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV.

c) Đối với người có kết quả xét nghiệm HIV không xác định:

– Giải thích ý nghĩa của kết quả xét nghiệm;

– Đánh giá lại thời gian có nguy cơ phơi nhiễm HIV gần nhất của khách hàng và tư vấn việc cần thiết xét nghiệm lại HIV sau 14 ngày.

II.Sau khi tư vấn trước xét nghiệm HIV:

 • Sau khi tư vấn trước xét nghiệm HIV. Nếu người được tư vấn đồng ý thực hiện xét nghiệm HIV thì hướng dẫn người được tư vấn:
 •  Ký đồng ý làm xét nghiệm HIV vào bệnh án nếu người được tư vấn là người bệnh đang được điều trị nội trú;
 • Điền và ký phiếu xác nhận đồng ý xét nghiệm HIV theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo. Thông tư này đối nếu người được tư vấn không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này.
 • Đối với người dưới 16 tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải tư vấn cho cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó (sau đây gọi là người đại diện hợp pháp), trường hợp người đại diện hợp pháp đồng ý làm xét nghiệm HIV thì hướng dẫn người đó ký giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều này.
 • Trong quá trình tư vấn, nhân viên tư vấn có trách nhiệm giới thiệu người được tư vấn đến các dịch vụ chăm sóc, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV phù hợp với tình trạng thực tế của người được tư vấn:
 •  Dịch vụ y tế: chẩn đoán, điều trị và điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội, điều trị bằng thuốc kháng HIV; dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; chẩn đoán và điều trị lao; các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 •  Các dịch vụ can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và hỗ trợ xã hội khác.

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ:209 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại0274 3823 739

Giờ mở cửa: 7h00

Đóng:16h30

Thuốc điều trị hiv, bạn đã biết gì về loại thuốc này?

    Thuốc điều trị hiv, bạn đã biết gì về loại thuốc này?

Nhiễm HIV chưa hẳn là bản án tử hình. Khi mà người ta có thể chung sống “hòa bình” bằng một số loại thuốc trị HIV. Vì thế nếu bạn không may mắn mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV cùng đừng bi quan, thất vọng. Ngược lại chúng ta hãy cùng tìm hiểu thuốc điều trị HIV là loại thuốc gì? nguyên tắc điều trị là gì? những điều cần lưu ý ra sao?… để chống lại HIV.

Giới thiệu chung về thuốc trị HIV

Bạn đã biết gì về HIV? Đây là căn bệnh “thế kỷ” bởi chưa có thuốc đặc trị. Thế nhưng HIV không hề đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Người bị HIV vẫn có thể sống khỏe mạnh, sinh hoạt và làm việc bình thường nhờ vào việc sử dụng thuốc điều trị HIV.

Dấu hiệu hiv

Dấu hiệu hiv

Thuốc trị HIV là thuốc gì?

Nhờ sự phát triển của ngành y khoa, từ lâu HIV không còn là bản án tử hình với người bệnh. Khi mà nhóm thuốc điều trị HIV đã có mặt trên thế giới từ rất lâu? Vậy thuốc điều trị HIV là thuốc gì?

Thuốc điều trị HIV mới nhất thực chất là một nhóm thuốc có khả năng chống lại virus HIV. Thuốc này có tên là ARV và là viết tắt của Antiretrovaral. Thuốc được chế ra với mục đích làm giảm sự phát triển của virus HIV trong cơ thể người bệnh.

Nếu người bệnh điều trị tuân thủ chỉ định và đáp ứng thuốc sẽ làm chậm sự tiến triển hoàn toàn của AIDS. Điều này có nghĩa sử dụng thuốc điều trị người bệnh sẽ kéo dài thời gian trước khi bước qua giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV. Đồng thời sử dụng thuốc đúng chỉ định, duy trì tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện sẽ giúp ngăn ngừa lây truyền HIV qua đường tình dục. Tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con giảm xuống dưới 2%.

Tại Việt Nam thuốc điều trị HIV – ARV được chia thành 3 nhóm chính. Về cách dùng và liều lượng mỗi nhóm có sự khác nhau. Khi mua thuốc hoặc được chỉ định người bệnh sẽ được hướng dẫn cụ thể.

Các nhóm thuốc ARV được sử dụng tại Việt Nam:

– Nhóm ức chế men sao chép ngược nucleoside và nucleotide (NRTI).

– Nhóm ức chế men sao chép ngược không phải là nucleoside (NNRTI).

– Nhóm ức chế men protease (PI).

Tại sao bác sĩ khuyên người bị nhiễm HIV điều trị?

Ngay từ khi đưa ra thị trường thuốc kháng virus ARV mang lại giá trị rất lớn đối với người sử dụng, gia đình và cộng đồng. Hơn hết, thuốc mang đến nhiều tác dụng khác nhau. Và những tác dụng chúng ta không thể không nhắc đến:

– Hạn chế sự nhân lên của virus HIV. Giảm nồng độ virus HIV có trong máu ở mức độ thấp nhất.

– Phục hồi chức năng miễn dịch. Giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội.

– Cải thiện chất lượng sống. Kéo dài thời gian sống cho người bệnh nhiễm HIV.

– Làm hạn chế và ngăn cản sự tiến triển từ HIV chuyển sang AIDS – Giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV.

Như vậy sử dụng thuốc điều trị HIV người bệnh hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt và làm việc bình thường. Thậm chí ở một số người họ vẫn kết hôn và có thể sinh ra những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh.

Các dấu hiệu cho thấy người bệnh có đáp ứng với việc điều trị bằng ARV hay không?

Ở một số người việc đáp ứng thuốc điều trị HIV rất nhanh. Lúc này cơ thể sẽ có một số biểu hiện cụ thể chứng minh việc điều trị đạt hiệu quả và đáp ứng. Dấu hiệu bao gồm:

 • Sức khỏe cải thiện rõ rệt: Người nhiễm HIV có cảm giác thèm ăn, ăn ngon miệng trở lại và tăng cân. Thể trạng và tâm lý tốt hơn, nhất là có nhiều sức lực để thực hiện nhiều hoạt động trong ngày.
 • Một số triệu chứng lâm sàng của HIV được cải thiện rõ rệt.
 • Không thường xuyên mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Tần suất mắc bệnh và mức độ nghiêm trọng của bệnh nhiễm trùng cơ hội giảm rõ rệt sau khi sử dụng thuốc
 • Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thuốc người bệnh có thể mắc một số tác dụng phụ nhất định. Mức độ nghiệm trọng ở mỗi người khác nhau. Có những người triệu chứng này biến mất sau vài ngày, có người nặng lên và cần đến sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, đại đa số là trường hợp nhẹ tự khỏi và không cần phải đến cơ sở y tế.
 • Thuốc trị HIV có thể chữa khỏi hoàn toàn?
 • Chúng ta không thể phủ nhận công dụng tuyệt vời cả thuốc trị HIV. Thuốc có khả năng giúp người bệnh kéo dài sự sống, dẹp bỏ bản án tử hình. Tuy nhiên nhiều người lại vô cùng băn khoăn, thuốc điều trị HIV có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh được không?
 • Thuốc điều trị HIV giúp kéo dài thời gian sống?
 • Trên thực tế, thuốc điều trị HIV không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh. Như đã nói thuốc làm giảm nồng độ virus trong máu và sự sinh sôi phát triển. Đồng thời khôi phục lại hệ miễn dịch cho người dùng người bệnh giảm tình nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng cơ hội. Điều đó có nghĩa mọi người không được nhầm lẫn, thuốc không thể điều trị hoàn toàn HIV.
 • Điều trị ARV khi nào?
 • Thuốc trị HIV cần tiến hành khi nào là đúng và kịp thời là câu hỏi nhiều người đặt ra. Đặc biệt là những người có nguy cơ nhiễm và đang trong giai đoạn phơi nhiễm HIV thì thông tin này lại rất cần thiết.
 • Thời gian cần điều trị HIV bằng thuốc ARV?
 • Nhiễm HIV là điều mà tất cả chúng ta đều không mong muốn. HIV lại là căn bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng nếu không được điều trị. Nguy hiểm hơn, người bị nhiễm HIV sẽ tử vong khi chuyển sang giai đoạn AIDS. Thời gian cần điều trị HIV bằng thuốc ARV là khi nào?

Điều trị HIV bằng ARV cần tiến hành sớm ngay sau khi bị phơi nhiễm HIV. Hoặc trong trường hợp nhiễm HIV vô tình không phát hiện, hoặc chỉ biết thông qua việc thăm khám tình cờ cần tiền hành điều trị ngay. Bởi việc điều trị sớm sẽ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tuy nhiên để điều trị HIV hiệu quả thì cần được đến các cơ sở y tế thăm khám. Bác sĩ sẽ chỉ định làm một số xét nghiệm đánh giá tình hình và chắc chắn bạn có bị nhiễm HIV hay không. Sau đó, sẽ tiến hành điều trị bằng thuốc ARV. Thế nên, ngay khi có nguy cơ lây nhiễm bạn hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Nguyên tắc khi sử dụng thuốc điều trị HIV

Thuốc điều trị hiv

Thuốc điều trị hiv

Thuốc trị HIV có đạt được hiệu quả và đáp ứng hay không thì phụ thuộc không nhỏ vào việc thực hiện đúng các nguyên tắc. Vậy bạn đã nắm rõ các nguyên tắc này chưa? Nếu chưa, hãy note lại ngay để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì trong điều trị.

 • Thuốc điều trị áp dụng chủ yếu là điều trị ngoại trú. Thuốc được chỉ định khi người bệnh có đủ tiêu chuẩn lâm sàng, hoặc xét nghiệm và cho kết quả rõ ràng
 • Thuốc điều trị phải có đủ 3 nhóm thuốc kháng virus. Điều trị HIV bằng thuốc phải tiến hành suốt đời. Người bệnh phải tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian và liều lượng để đảm bảo thuốc mang lại hiệu quả tốt nhất.
 • Người nhiễm HIV trong quá trình điều trị ARV vẫn phải tuân thủ và áp dụng các biện pháp dự phòng lây nhiễm cho những người xung quanh và cộng đồng.
 • Khi mới điều trị ARV hệ miễn dịch chưa được phục hồi. Lúc này người bệnh vẫn phải điều trị dự phòng tránh các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Đến khi nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội không còn, người nhiễm HIV chỉ cần sử dụng thuốc ARV.
 • Trong quá trình điều trị, nếu gặp tác phụ ngoài mong muốn nghiêm trọng hãy ngừng sử dụng thuốc. Đồng thời thông báo cho bác sĩ, cơ quan y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Những điều cần biết khi mua thuốc trị HIV

 • Thuốc trị HIV được bán rộng rãi tại các cơ sở y tế, phòng khám đa khoa. Thậm chí có nhiều trang bán hàng, không rõ địa chỉ cũng cung cấp thuốc. Bởi vậy trong quá trình mua thuốc điều trị bạn cần lưu ý một số vấn đề nhất định.
 • Mua thuốc còn hạn sử dụng
 • Sử dụng thuốc hết hạn sẽ không đáp ứng được khả năng điều trị HIV. Ngược lại thuốc hết hạn còn gây nguy hiểm tới sức khỏe người sử dụng. Nguy hiểm nhất là có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người. Theo đó, khi mua thuốc bạn nên chú ý đến hạn sử dụng. Tốt nhất, mua thuốc hạn sử dụng còn dài và xa. Đối với thuốc gần hết hạn cũng nên hạn chế. Vì thuốc có số lượng viên nhất định, có thể thời gian uống kéo dài hơn so với hạn dùng. Lúc này bạn sẽ mất đi một khoản tiền không hề nhỏ.
 • Mua thuốc chính hãng và rõ nguồn gốc
 • Thuốc trị HIV mang đến giá trị lớn, trong khi đó số lượng người nhiễm HIV tại Việt Nam không hề nhỏ. Chính vì thế nhiều người nhân cơ hội này nhập hàng giả, hàng trôi nổi nhằm mục đích chuộc lợi. Theo đó, khi có nhu cầu mua thuốc bạn cần mua sản phẩm chính hãng có tem mác rõ ràng. Đặc biệt là mua thuốc rõ nguồn gốc.
 • Rõ nguồn gốc mà chúng tôi nói ở đây chính là mua tại cơ sở y tế, bệnh viện uy tín. Tránh mua tại các trang mạng không cung cấp địa chỉ rõ ràng. Nhờ đó người bệnh không những được sử dụng thuốc chính hãng mà còn mua được với mức giá hợp lý.
 • Mua thuốc khi có chỉ định và tư vấn của bác sĩ
 • Mua thuốc trị HIV không khó, nhưng không vì vậy mà chúng ta tự ý mua về dùng. Ngay cả khi trên nhãn dán đã có hướng dẫn sử dụng về liều lượng. Việc tự ý sử dụng thuốc đôi khi có thể sai về liều lượng ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0766.516161