Entries by Nghiem Xet

Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Dầu Tiếng

Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Dầu Tiếng Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Dầu Tiếng là sử dụng đúng các bộ kit đã được cấp phép, tuân thủ các hướng dẫn từ nhân viên y tế, thực hiện lấy mẫu đúng quy định, xử lý rác thải sau test… là những điều […]

Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Bắc Tân Uyên

Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Bắc Tân Uyên Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Bắc Tân Uyên là sử dụng đúng các bộ kit đã được cấp phép, tuân thủ các hướng dẫn từ nhân viên y tế, thực hiện lấy mẫu đúng quy định, xử lý rác thải sau test… là […]

Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Thủ Dầu Một

Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Thủ Dầu Một Hướng dẫn test nhanh covid tại nhà Thủ Dầu Một là sử dụng đúng các bộ kit đã được cấp phép, tuân thủ các hướng dẫn từ nhân viên y tế, thực hiện lấy mẫu đúng quy định, xử lý rác thải sau test… là […]