Entries by Nghiem Xet

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Phước

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Phước 1. Chức năng Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Phước Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS quận và lãnh đạo các cấp về các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các chương trình liên quan khác […]

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Dương

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Dương 1. Chức năng Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Bình Dương Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS quận và lãnh đạo các cấp về các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các chương trình liên quan khác […]

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Hóc Môn

Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Hóc Môn 1. Chức năng Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Hóc Môn Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS quận và lãnh đạo các cấp về các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các chương trình liên quan khác […]

Khoa Tham Vấn HIV/AIDS Gò Vấp

Khoa Tham Vấn HIV/AIDS Gò Vấp 1. Chức năng Khoa Tham Vấn HIV/AIDS Gò Vấp Tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS quận và lãnh đạo các cấp về các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và các chương trình liên quan khác khi được giao. – Triển khai, hướng […]

Xét nghiệm đánh giá chức năng thận Bình Dương

Xét nghiệm đánh giá chức năng thận Bình Dương Xét nghiệm đánh giá chức năng thận Bình Dương,thận là cơ quan có vai trò loại bỏ chất thải và dịch thừa, tách ra khỏi máu. Xét nghiệm chức năng thận thông qua mẫu máu, nước tiểu hay chẩn đoán hình ảnh để đánh giá. Người […]

Xét nghiệm chức năng thận Bình Dương

Xét nghiệm chức năng thận Bình Dương Xét nghiệm chức năng thận Bình Dương,thận là cơ quan có vai trò loại bỏ chất thải và dịch thừa, tách ra khỏi máu. Xét nghiệm chức năng thận thông qua mẫu máu, nước tiểu hay chẩn đoán hình ảnh để đánh giá. Người bệnh có thể được […]

Nhu cầu xét nghiệm gan Bình Dương

Nhu cầu xét nghiệm gan Bình Dương Nhu cầu xét nghiệm gan Bình Dương là tên gọi chung của một số xét nghiệm cụ thể được thực hiện nhằm đánh giá hoạt động chức năng của gan. Xét nghiệm đánh giá chức năng gan là yếu tố không thể thiếu trong quá trình chẩn đoán […]

Khi nào xét nghiệm gan Bình Dương

Khi nào xét nghiệm gan Bình Dương Khi nào xét nghiệm gan Bình Dương là tên gọi chung của một số xét nghiệm cụ thể được thực hiện nhằm đánh giá hoạt động chức năng của gan. Xét nghiệm đánh giá chức năng gan là yếu tố không thể thiếu trong quá trình chẩn đoán […]

Xét nghiệm gan Bình Dương

Xét nghiệm gan Bình Dương Xét nghiệm gan Bình Dương là tên gọi chung của một số xét nghiệm cụ thể được thực hiện nhằm đánh giá hoạt động chức năng của gan. Xét nghiệm đánh giá chức năng gan là yếu tố không thể thiếu trong quá trình chẩn đoán và theo dõi điều […]

Xét nghiệm chức năng gan Bình Dương

Xét nghiệm chức năng gan Bình Dương Xét nghiệm đánh giá chức năng gan Bình Dương là tên gọi chung của một số xét nghiệm cụ thể được thực hiện nhằm đánh giá hoạt động chức năng của gan. Xét nghiệm đánh giá chức năng gan là yếu tố không thể thiếu trong quá trình […]